Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Bogserbåtskrav

Bogserbåtsrestriktioner för Norrköpings hamn

För lotsade fartyg:
Uppdaterad :    2020-01-08
Följande restriktioner är framtagna för beställning av antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång i Norrköpings hamn.

Restriktionerär beräknade för normala strömförhållanden och för max vindstyrka på 8 m/s. Vid onormala strömförhållanden och vindstyrkor över 8 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs enligt dessa restriktioner.

Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Faktorer som ligger till grund för denna bedömning kan t.ex. vara: styrka och riktning på vind och ström, manöverutrymme, fartygets lateralplansyta över och under vatten, fartygets egen manöverförmåga, UKC (under keel clearance), aktuellt djupgående, förhållande längd/bredd, vilken sida till kaj vid ankomst (behöver fartyget vändas), sida till kaj vid avgång (behöver fartyget vändas) och tillgängliga bogserbåtstyper etc.

Bogserbåt med pråm av så kallad pusher typ det vill säga när bogserbåten puttar pråmen framför sig räknas som ett vanligt fartyg med den sammanlängda längden av bogserbåt och pråm.

Bogserbåt med släp är skyldiga att anlita en bogserbåt för manövrering oavsett storlek.

För fartyg som anlöper Norrköpings hamn regelbundet, och som är väl kända av lotsarna, finns möjlighet att reducera eller öka antalet bogserbåtar under ”normala förhållanden”.

En direkt konsekvens av att dessa restriktioner beaktas i ett tidigt skede (det vill säga redan vid lotsbeställningen) är minimerade förseningsrisker samt att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt.

Vid ett enbogsersbåts jobb förutsätts bogserbåten vara av typ ASD om inte annat meddelas.

Vid lotsbeställning ska antal beställda bogserbåtar och typ anges.

För ytterligare information se respektive hamn/kaj enligt tabeller över bogserbåtsrestriktioner nedan.

Kolumn

Normalfartyg: Ett fartyg med fast propeller, normalt roder och saknar bogpropeller.

Bogpropeller: Ett fartyg med fast propeller, normalt roder och bogpropeller

Övrigt

CPP: Controllable pitch propeller

Aktivt roder: Ett flaproder av tex typ Becker eller Schilling roder.

Azipod: En 360 grader vridbar propeller för framdrivning

Med en bogpropeller menas en bogpropeller som har tillräcklig kraft för fartygets storlek,
om ett fartyg har en underdimensionerad bogpropeller så ska fartyget räknas som ett ”Normalfartyg”

Norrköpings inre hamn, ankommande/avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<100

0

0

0

0

0

100-120

1 *(0)

0

 0

0

0

0

120-130

2* (1)

1

 1*(0)

0

0

0

130-140

2

1

1*(0) 

1 *(0)

0

0

140-150

2

2

 1

1

1

0

150-160

2

2

 2*(1)

2*(1)

1

1

>160

2

2

 2

2

2

2

* Om fartyget ej skall vändas kan bogserbåtsantalet reduceras.

Kaj 38 ankommande/avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<90

0

0

0

0

0

90-110

1*(0)

0

 0

0

0

0

110-120

1

0

0

0

0

0

 120-130

 2

1

0

130-140

2

1

 1

0

0

0

140-150

2

2

 1

1

0

0

150-max

2

2

 2

2

2

2

*Vid styrbord till kaj kan antalet bogserbåtar reduceras.

Kaj 40, ankommande/avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<90

0

0

0

0

0

90-120

1

0

0

0

0

120-130

2

1

 0

0

0

0

 130-140

 0

140-150

2

2

 1

1

0

0

150-max

2

2

 2

2

2

2

Ramshäll, Tallbacken ankommande/avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

 

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<90

0

0

0

0

0

90-120

1

0

 0

0

0

0

120-130

2

1

 0

0

0

0

 130-145

 1

 0

Supra, ankommande/avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<max (116)

1*

0

0

0

0

*Enligt rekommendation från Sjöfartsinspektionen 2007-11-09 bör fartyg utan bogpropeller använda bogserbåt vid ankomst/avgång när fartyget backas.

Pampus 1, ankommande/avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ tvåpropellrar 
+ två roder

<100

0

0

0

0

0

100-120

1

0

 0

0

0

0

120-130

2

0

 0

0

0

0

130-150

2

1

 0

0

0

0

150-175

2

2

 1

1

1

0

175-190

2

2

 2*(1)

2*(1)

1

1

190-max (260)

3*(2)

3*(2)

 3*(2)

3*(2)

3*(2)

3*(2)

*Vid avgång kan bogserbåtsantalet reduceras

Pampus 3, ankommande fartyg styrbord till kaj

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder
 

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ tvåpropellrar 
+ två roder

<80

0

0

 0

0

0

0

80-110

1

0

 0

0

0

0

110-120

1

1

 0

0

0

0

120-130

2

1

 0

0

0

0

130-140

2

2

 1

1

0

0

Pampus 3, ankommande fartyg babord till kaj

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ tvåpropellrar 
+ två roder

<110

1

0

0

0

0

110-130

2

1

 0

0

0

0

130-140

2

2

 1

1

0

0

140-150

2

2

 1

1

1

0

Pampus 3, avgång styrbord till kaj

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<80

0

0

0

0

0

80-120

1

0

 0

0

0

0

120-140

2

1

 0

0

0

0

Pampus 3, avgång babord till kaj

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<120

0

0

0

0

0

120-150

1

0

 0

0

0

0

Pampus 2-10, ankommande/avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
el azipod

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder
+ akterthruster
eller azipod 

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<100

0

0

0

0

 0

0

100-130

1

0

 0

0

0

 0

0

130-150

2

1

 0

0

0

 0

0

150-170

2

1

 1

1***(0)

1**(0)

 0

0

170-210

2

2

 2

2

2**(1)

 2**(1)

1

210-260

3* (2)

3* (2)

 3*(2)

3* (2)

3* (2)

 3*(2)

3* (2)

*      Vid avgång kan bogserbåtsantalet reduceras.
**    Om fartyget ej skall vändas kan bogserbåtsantalet reduceras.

 *** Vid avgång och styrbord till kaj, kan antalet bogserbåtar reduceras.

 

Braviken, ankomst/avgång RoRo kaj

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<90

0

0

0

0

0

90-120

1

1

 0

0

0

0

120-140

2

1

 0

0

0

0

140-150

NA

1

 1

1

0

0

Braviken, ankomst/avgång Vanliga kajen

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<90

0

0

0

0

0

90-120

1

0

 0

0

0

0

120-145

2

1

 0

0

0

0

145-160

2

2

 1

1

0

0

160-max

NA

NA

 1

1

1

1

Djurön, ankomst/avgång

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

Bogpropeller
+ CPP
+ normalt roder
 

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
eller azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<110

0

0

0

0

0

110-140

1

0

 0

0

0

0

140-150

2

1

 0

0

0

0

150-175

2

2* (1)

 1

1

0

0

175-200

2

2

 2

2

1

0

200-240

3* (2)

3 *(2)

 3*(2)

3*(2)

2

2

*Vid avgång kan bogserbåtsantalet reduceras

Sidan uppdaterad: 2020-01-21