Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Oxelösund > Riktvärden & restrikti... > Bogserbåtskrav

Bogserbåtsrestriktioner för Oxelösunds hamn

För lotsade fartyg:
Uppdaterad : 2020-08-06
Följande restriktioner är framtagna för beställning av antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång i Oxelösunds hamn.

Restriktionerna är beräknade för normala strömförhållanden och för max vindstyrka på 8 m/s. Vid onormala strömförhållanden och vindstyrkor över 8 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs enligt dessa restriktioner. Rådgör alltid med lotsbeställningscentral vid osäkerhet.

Lotsen avgör efter samråd med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler. Faktorer som ligger till grund för denna bedömning kan t.ex. vara; styrka och riktning på vind och ström, manöverutrymme, fartygets lateralplansyta över och under vatten, fartygets egen manöverförmåga, UKC (under keel clearance), aktuellt djupgående, förhållande längd/bredd, vilken sida till kaj vid ankomst (behöver fartyget vändas), sida till kaj vid avgång (behöver fartyget vändas) och tillgängliga bogserbåtstyper etc.

Bogserbåt med pråm av så kallad pusher typ det vill säga när bogserbåten puttar pråmen framför sig räknas som ett vanligt fartyg med den sammanlängda längden av bogserbåt och pråm.

Bogserbåt med släp är skyldiga att anlita en bogserbåt för manövrering oavsett storlek

För fartyg som anlöper Oxelösunds hamn regelbundet, och som är väl kända av lotsarna, finns möjlighet att reducera eller öka antalet bogserbåtar under ”normala förhållanden”.

En direkt konsekvens av att dessa restriktioner beaktas i ett tidigt skede (det vill säga redan vid lotsbeställningen) är minimerade förseningsrisker samt att snabbinställelseavgifter för bogserbåtar blir så få som möjligt.

Vid ett enbogsersbåts jobb förutsätts bogserbåten vara av typ ASD om inte annat meddelas.

Vid lotsbeställning ska antal beställda bogserbåtar och typ anges.

För ytterligare information se respektive hamn/kaj enligt tabeller över bogserbåtsrestriktioner nedan.

Kolumn

Normalfartyg: Ett fartyg med fast propeller, normalt roder och saknar bogpropeller.

Bogpropeller: Ett fartyg med fast propeller, normalt roder och bogpropeller.

Övrigt

CPP-: Controllable pitch propeller

Aktivt roder: Ett flaproder (typ Becker) eller ett sk "fish tail"  roder (typ Schilling).

Azipod: En 360 grader vridbar propeller för framdrivning.

Med en bogpropeller menas en bogpropeller som har tillräcklig kraft för fartygets storlek,
om ett fartyg har en underdimensionerad bogpropeller så ska fartyget räknas som ett ”Normalfartyg”

 

Kaj 3-8, ankommande / avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

Bog-propeller
 + CPP
+ normalt roder 

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
el azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<100

0

0

0

0

0

100-130

1

0

0

0

0

130-140

2

1

 0

0

0

0

 140-150

 2

1**(0) 

150-180

2

2

 1

1

0

0

180-200

2

2

2

1

1

200-230

3*(2)

3*(2)

3*(2) 

3*(2)

3*(2)

3*(2)

*Vid avgång kan antalet bogserbåtar reduceras till två.

** Vid avgång med babord till kaj kan bogserbåtsantalet reduceras.

Kaj 9,5 ankommande / avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

 Normalfartyg

Bogpropeller

 Bog-propeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
el azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<100

 0

0

 0

0

0

0

100-130

 1

0

 0

0

0

0

130-140

 2

1

 0

0

0

0

 140-150

150-180

 2

2

 1

1

0

0

180-200

 2

2

 2

2

1

1

200-220

 3*(2)

3*(2)

 3*(2)

3*(2)

2

2

220-250

 3*(2)

3*(2)

 3*(2)

3*(2)

3*(2)

3*(2)

Vid ankomst och fenderpontonförtöjning kaj 9½ - 10 skall antal bogserbåtar vara 3, varav 2 av typ ASD.

*Vid avgång kan bogserbåtsantalet reduceras

Kaj 10-11, ankommande / avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

Bog-propeller
+ CPP
+ normalt roder 
 

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
el azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<100

0

0

0

0

0

100-130

1

0

 0

0

0

0

130-140

2

1

0

0

0

 140-150

 0

150-180

2

2

1

0

0

180-200

2**

2

 2

2

1

1

200-220

3*(2)

3*(2)

3*(2)

3*(2)

2

2

220-230

3* (2)

3*(2)

3*(2)

3 *(2)

3 *(2)

3 *(2)

230-250

3

3

 3

3

3

3

Vid ankomst och fenderpontonförtöjning kaj 9½ - 10 skall antal bogserbåtar vara 3, varav 2 av typ ASD.

*Vid avgång kan bogserbåtsantalet reduceras

** Vid ankomst till kaj 11 med fartyg över 180 m utan bogpropeller så ska 2 bogserbåtar av typ ASD användas

När bredden överstiger 33 m vid avgång från kaj 11 och när man har två bogserbåtar ska
bägge bogserbåtarna vara av ASD-typ.
 

SSAB, ankommande / avgående fartyg

Antal bogserbåtar

Storleksklass
LOA

Normalfartyg

Bogpropeller

 Bog-propeller
+ CPP
+ normalt roder

Bogpropeller
+ CPP
+ aktivt roder

Bogpropeller
+ akterthrust
el azipod

Bogpropeller
+ två propellrar 
+ två roder

<100

0

0

 0

0

0

0

100-130

1

0

0

0

0

130-140

2

1

0

0

0

 140-150

1*(0) 

1*(0)

150-160

2

2

1

0

0

160-205

2

2

2

2

2

*Vid avgång med styrbord sida till kaj så kan antalet bogserbåtar reduceras. 

Sidan uppdaterad: 2020-08-06