Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Södertälje > Farleder & broar > Mälarleden

Nedanstående rutiner tillämpas vid Hjulstabron, Kvicksundsbron, Stallarholmsbron, Tosterösbron, Nockebybron och Liljeholmsbron. För Lillåbron gäller en särskild rutin.

VHF-Kanaler
Kvicksunds-, Hjulsta-, Stallarholms-, Tosterö- samt Nockebybron VHF 68
Liljeholmsbron VHF 12

  • Fartyget tar i god tid (för Hjulsta- och Kvicksundsbroarna ca 20-30 min) kontakt med bron via VHF för att att anmäla behov av broöppning. Vid Kvicksundsbron ska denna anmälan innehålla uppgift om beräknad tidpunkt för bropassagen.
  • Brovakten kvitterar detta och begär att fartyget ska göra ett förnyat anrop till bron när man har 8 minuter kvar.
  • När fartyget har 8 minuter kvar anropas bron och detta meddelas.
  • Om det är klart att öppna bron ska broöppningsmanövern omedelbart påbörjas utan hänsynstagande till landbaserad trafik. Brovakten ska också meddela fartyget att broöppningsmanövern påbörjats.
  • Vid minsta misstanke om tekniskt fel på bron ska fartyget omedelbart kontaktas av brovakten.

Dela artikeln