Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Bogserbåtskrav

För lotsade fartyg:


 
Fartyg längre än 70m oavsett utrustning skall alltid assisteras av en bogserbåt om fartyget har för avsikt att förflytta sig akterut i kanalen.

Källa: Beslut av Lotsområdeschefen

Externa Länkar

Dela artikeln