Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Norrtälje-Kapellskär

Särskilda riktvärden för lotsning av fartyg till och från Kapellskär.

Max mått
Längd 240,00 m
Bredd 32,31 m
Djupg. 8,40 m
   
  • Med längd avses L.O.A.
  • Dagsljus och god sikt styrs tillåtet maxdjupgående av vattenståndet: Tillägg eller avdrag till maxgränsen görs motsvarande cm hög- resp. lågvatten.
  • Mörker eller dålig sikt är tillägg vid högvatten inte tillåtet, då gäller alltid maxdjupgående enligt dessa riktvärden.

Beslut av Lotsområdes Chefen

 


Om Kapellskärs hamn

 

Kapellskär är Stockholms Hamnars nordligaste hamn. Läget i kombination med den mycket korta inseglingstiden gör det möjligt att snabbt transportera gods och passagerare till och från Stockholm och Mälardalen samt övriga Sverige, Finland, Norge, Ryssland, Baltikum och kontinenten.

Kapellskär ligger i norra ytterskärgården, cirka 9 mil norr om Stockholm,
2 mil öster om Norrtälje samt 9 mil öster om Uppsala.

Kapellskär har idag 40 procent av färjegodset till/från Finland, Estland och Åland och cirka 900 000 passagerare per år.

GPS-position: N 59 43´ E 19 04´

Kajfakta

Läs mer på Stockholmshamnar.se/kapellskär

Dokument

Dela artikeln