Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Stockholm > Riktvärden & Restrikti... > Farledsbegränsningar > Stockholm

Stockholm.
Länsstyrelsen utfärdar föreskrifter om fartbegränsning för sjötrafiken.
Länsstyrelsens i Stockholms län föreskrifter om sjötrafiken m.m.,
utom vissa ankringsförbud, inom Stockholms län. Sträckan Nykvarn - Staboudde. 
Skepp skall hålla en maximal fart på 10,0 knop eller lägre hela sträckan Nykvarn – Staboudde i Furusundsleden.
Källa: Länsstyrelsen.