Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Samverkan och administ...

Sjö- och flygräddningsverksamheten följs upp regelbundet. Alla resurser som medverkar i en sjöräddningsinsats ska skicka in en insatsrapport till Sjöfartsverket.

På Sjöfartsverket sker det löpande uppföljning av viktiga händelser. Vid mera omfattande eller i övrigt intressanta händelser sker det en central utvärdering, vars resultat också publiceras här.

Dela artikeln