Start > Sjöfart > Sjö- och flygräddning > Uppdrag och verksamhet

For Diplomatic Clearance to Swedish aerodromes and airspace (territory). Please download or read the instruction "Instructions for EDC form" before you handle the "European Union Clearance".

ICAO-termen "state aircraft" betecknar luftfartyg som används i militär, tull- eller polistjänst. I Sverige innefattar termen också varje annat luftfartyg som ägs eller brukas av en stat och nyttjas i icke-kommersiellt syfte.

Tillträde till svenskt territorium för utländska statsluftfartyg regleras i Tillträdesförordningen. Ansökan för tillträde skall insändas från respektive stats ambassad till Sjöfartsverket (blankett European Union Diplomatic Clearance Form) eller, om det gäller militära stridsflygplan (inklusive stridsutrustade skolflygplan, SIGINT-flygplan samt stridshelikoptrar), till Försvarsdepartementet (samma blankett). Blanketten finns tillgänglig här på Sjöfartsverkets hemsida och även ytterligare information om hur blanketten ska fyllas i.

Ansökan (European Union Diplomatic Clearance Form) skall vara Sjöfartsverket tillhanda i god tid, dock senast 48 timmar (lördagar, söndagar och helgdagar undantagna) innan passage av svenskt luftrum.

Ansökan (European Union Diplomatic Clearance Form) ska skickas till:

Ansökan (European Union Diplomatic Clearance Form) för militära stridsflygplan (inklusive skolflygplan och stridshelikoptrar) skall vara Försvarsdepartementet tillhanda senast 3 veckor innan passage av svenskt luftrum.

Ansökan (Diplomatic Clearence) ska skickas till: