VTS-område Bråviken - begränsningspunkter

a) fyren Källvik 58°46,78'N 17°28,70'E
b) fyren Hartsö Stångskär 58°41,50'N 17°27,72'E
c) Enskärs södra tavla 58°40,69'N 17°28,54'E
d) en punkt 58°38,91'N 17°36,02'E
e) en cirkelbåge mellan punkt d) och f) på ett avstånd av 7M med medelpunkten i fyren N. Kränkan på position 58°36,93'N 17°23,17'E
f) slutpunkt på cirkelbågen 58°30,15'N 17°20,00'E
g) Hävringe båk 58°36,20'N 17°18,82'E
h) Grässkären söder om Munken 58°36,18'N 16°57,40'E
i) fyren Norra Gränsö 58°31,69'N 16°53,47'E
j) en punkt på Vikbolandet utanför Jonsberg 58°31,44'N 16°51,44'E samt öster om Hamnbron i Norrköping.