Start > Båtliv > Sjökort > Publikationer
Liten uppslagsbok för sjöfarande

Ufs A - Allmänna upplysningar

Här återfinns allmänna upplysningar för dem som rör sig på sjön, såsom exempelvis kontaktuppgifter till myndigheter, information om djupinformationens kvalitet, navigeringshjälpmedel, maritim säkerhets- och sjötrafikinformation, väderrapporter jämte mycket annat. Den runt 100-sidiga publikationen finns endast i pdf-format och kan laddas ner från Sjöfartsverkets hemsida.

Ufs A - Allmänna upplysningar

Dela artikeln