Start > Våra tjänster
Karttjänster

Sedan 1600-talet har det funnits sjökort över Sveriges farbara vatten. Sjöfartsverket är den myndighet som ansvarar för sjökartläggningen.
Allt kartmaterial finns i dag digitalt lagrat i en databas vilket kan erbjudas som ett flertal tjänster.

Tjänster är optimalt om man arbetar mycket med sjökorten och inte vill ha stora datamängder sparade lokalt som riskeras att inte uppdateras. Tjänsterna är WMS, som är en standard för att publicera georefererad kartinformation i rasterformat över internet. Standarden är framtagen av Open Geospatial Consortium (OCG) och beskriver hur interaktionen med en webbplats för kartbildsgenerering ska fungera. WMS-tjänster används med fördel i GIS-program eftersom man då alltid får den senaste uppdateringen.

WMS-tjänst uppdaterade sjökort:
Tjänsten innehåller veckouppdaterad spegling av databasen och datamängderna uppdateras löpande året runt. Detta innebär att tjänsten ger information som till viss del kan skilja sig från de tryckta produkterna då dessa trycks vid ett fåtal tillfällen varje år.

WMS/WFS-tjänst djupytor
I sjökorten finns det djupkurvor som är generaliserade från djupdatabasen. Tjänsten innehåller ytor mellan de djupintevall som finns har i sjökorten. 0m-3m, 3m-6m, 6m-10m, 10m-15m, 15m-20m, 20m-50m och 50m-100m. Denna tjänst erbjuds även som en nedladdningsbar tjänst (WFS).

Hur kan ni använda tjänster med sjökortsdata?
Tjänsterna är optimala för att få en god blick om vad som händer i svenska vatten. De går att använda för inläsning i GIS- och kartprogram och som bakgrundskartor på hemsidor eller i kartfönster. Vidare går informationen att användas för underlag av olika analysresultat och rapporter.

Prisinformation
Tjänsterna licenseras under ett år i taget och priserna redovisas i separat dokument.

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se