Start > Våra tjänster
Licens av sjökort

Sedan 1600-talet har det funnits sjökort över Sveriges farbara vatten. Sjöfartsverket är i dag den myndighet som ansvarar för sjökartläggningen. All Sjögeografisk information finns digitalt lagrad i en databas, denna information kan via avtal erbjudas för tillverkning av egna produkter till stöd för navigation.

Vad kan man få för avtal?
Vi erbjuder samtliga våra licenskunder samma avtal. Prismodellen är indelad i två delar. En fast kostnad och en rörlig kostnad baserad på licenstagarens nettointäkter för slutprodukten.

Vad kan vi leverera för data?

  • Vektorinformation (S-57) i digitalt format som kan hämtas från en portal där de hålls uppdaterade dagligen
  • Rasterinformation kan levereras både med eller utan georeferering samt indelade enligt den ordinarie sjökortsindelningen eller Lantmäteriets rutindelning.

Kontakt

Kontakta Kundtjänst Sjögeografi
Tfn: 010-478 58 10
E-post sma@sjofartsverket.se