ONLINEVERSIONLINK
logo
2019-03-18 | PUBLICERAT AV SJÖFARTSVERKET

"Utan återställda anslag kan vi inte leverera enligt regeringens uppdrag"

Sjöfarten har klivit ut ur skuggan och hamnat högt upp på den politiska agendan. Att flytta gods från land till sjö är numera en prioriterad politisk fråga och Sjöfartsverket har, enligt infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), en nyckelroll för att göra detta möjligt.

Samtidigt är Sjöfartsverkets ekonomiska läge så pass allvarligt att myndighetens finansiering behöver förstärkas. Utan ökade anslag eller en kraftig avgiftshöjning bedömer generaldirektör Katarina Norén att det på sikt inte kommer vara möjligt att leverera enligt regeringens uppdrag.

Läs mer om sjöfarten och Sjöfartsverkets utmaningar i våra intervjuer med Katarina Norén och Tomas Eneroth.

I nyhetsbrevet kan du också läsa en glädjande nyhet om kommande muddring av farleden in till Hargs hamn och en mindre glädjande nyhet om slussbygget i Södertälje som kommer att försenas.

Vad tycker du om nyhetsbrevet? Mejla åsikter och synpunkter till info@sjofartsverket.se

Anmäl dig som prenumerant

Tobias Fälth
Redaktör

rope
Nyhetsbild

"Statens andel av vår finansiering minskar successivt"

> Läs mer
Nyhetsbild

"Sjöfartsverket har en nyckelroll i utvecklingen av svensk sjöfart"

> Läs mer
Nyhetsbild

Muddring av farleden till Hargs hamn

> Läs mer
Nyhetsbild

Tema grunda vatten i nya numret av Sjörapporten

> Läs mer
Nyhetsbild

Slussbygget i Södertälje försenas

> Läs mer
DEACTIVATIONLINK

Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping | Tel: 0771-63 00 00 | Fax: 011-10 19 49

rope