Start > Om oss

Bilder

Önskar du en speciell bild så hör av dig, så kanske vi kan hjälpa dig. Skicka ett mail till info@sjofartsverket.se

Grafisk manual

Sjöfartsverkets logotyp får aldrig användas på ett sådant sätt att det kan tolkas som att Sjöfartsverket sponsrar eller på annat sätt stödjer en enskild produkt eller företag. Sjöfartsverkets logotyp får endast användas av andra efter att kommunikationsavdelningen på myndigheten gett sitt tillstånd.

Sjöfartsverkets grafiska manual ska vara till hjälp i arbetet att tydliggöra Sjöfartsverkets varumärke. Den ska bidra till att kommunikationen kring vår verksamhet blir enkel och tydlig, både internt och externt. Det ska aldrig finnas någon tveksamhet kring vem som är avsändare.

Vår grafiska manual ger riktlinjer för trycksaksproduktion; frihet för den som har produktionsvana och trygghet till den med mindre vana. Manualen ska användas vid intern och extern produktion.

Frågor kring vår grafiska profil och tillämpning av manualen besvaras av kommunikationsavdelningen, info@sjofartsverket.se

Dela artikeln