Här hittar du ett urval av bilder som är fria för publicering i nyhetssammanhang. Videoklipp hittar du via Vimeo och Youtube.

Detta gäller om du vill använda bilderna:

  • Du får publicera bilderna fritt i nyhetssammanhang.
  • Du får inte använda bilderna i kommersiellt syfte utan Sjöfartsverkets och fotografens godkännande.
  • Du får beskära bilderna, men inte förvanska dem.
  • Du måste ange källan när du publicerar bilderna.

Har du frågor om bilderna eller saknar en bild? Kontakta oss via info@sjofartsverket.se