Start > Om oss > Ekonomi, taxor och avg... > Farledsavgifter

Vilket gods Sjöfartsverket betraktar som högvärdigt respektive lågvärdigt baseras på de statistiska varukoderna enligt Europeiska gemenskapens tulltaxa, den så kallade Kombinerade nomenklaturen (KN). Avgörandet sker på KN8-nivå vilket innebär att samtliga åtta siffror i varukoden behöver anges.

Varor som är härförliga till nedanstående statistiska varukoder anses vara lågvärdigt gods enligt 13 § i Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgift (SJÖFS 2019:3). Kriterierna för vad som ska anses vara lågvärdigt gods vid import respektive export är:

  • Lasten måste importeras eller exporteras i större omfattning än 20 000 ton på KN8-nivå.
  • Den NST-varugrupp som varan tillhör ska under ett år ha transporterats till sjöss i en volym som överstiger 1 000 000 ton.
  • Varan måste ha ett värde som understiger 1 200 per ton.

Den angivna listan kommer att vara gällande under 2020 om inte Sjöfartsverket anger något annat. 

Dela artikeln