Start > Om oss > Ekonomi, taxor och avg... > Farledsavgifter

Sjöfartsverket erbjuder en avgiftsreduktion på den fartygsbaserade avgiften för fartyg som uppnår minst 75 verifierade poäng av maximalt 150 i Clean Shipping Index (CSI). Om ett fartyg har verifierade poäng i CSI så ska fartyget få den miljödifferentierade avgiften automatiskt då Sjöfartsverket får den informationen direkt från CSI.

Guide för att registerna och certifiera fartyg hos CSI:

1) Rederier kan skaffa inloggning till Clean Shipping Index genom att kontakta CSI via e-post info@cleanshippingindex.com eller via formuläret under "registrering & certifiering" på www.cleanshippingindex.com

2) CSI skapar användarkonto och skickar inloggningsuppgifter.

3) Rederiet hämtar metod- och verifieringsriktlinjer från www.cleanshippindindex.com, loggar in på CSI och lägger till fartyg genom att svara på frågeformuläret. Färdigt frågeformulär ger CSI-poäng och CSI-klass.

För support med frågeformuläret: Läs riktlinjerna för metod och verifiering, FAQ (länk tillgänglig när du loggar in på CSI och klickar på "Lägg till fartyg") eller skicka ett mail till support@cleanshippingindex.com

4) Certifiera fartyget för att ta del av avgiftsreduktionen. Fråga ackrediterade certifieringsföretag som finns listade under "registrering och certifiering" på CSI: s webbplats och meddela CSI via e-post info@cleanshippingindex.com ni valt ett certifieringsföretag. CSI ger sedan certifieraren tillgång till rederiets fartyg i databasen.

5) Certifieringen utförs enligt certifieringsriktlinjerna (tillgänglig för nedladdning från www.cleanshippingindex.com). När certifieringsföretaget har loggat in i CSI och verifierat svaren skapas ett digitalt certifikat (certifikatet kan laddas ner när som helst laddas av rederierna) och det blir certifieringsdatum. Certifikatet har nu 3 års giltighetstid.

6) CSI tar ut en administrativ avgift på 500 euro för utfärdande av intyget. Detta är en fast avgift och faktureras via certifieringsföretaget.

7) Certifierade CSI-poäng synkroniseras med Sjöfartsverket dygnet runt. Ett fartygs CSI-klass i början av varje månad bestämmer farledsavgiften för den månaden.

8) Fraktföretag kan när som helst logga in på CSI och redigera svaren. Certifikatet kan uppdateras när som helst utan att giltighetsperioden för certifikatet ändras.

Utsläpp av CO2, SOX och partikelämnen måste verifieras årligen.

Dela artikeln