Start > Om oss > Forskning och innovation

Det är dags att synas!
Real Time Ferries – avgångs- och ankomsttider för färjor i Östersjön i realtid för att underlätta passagerar- och godstransporter.

Färjor spelar en viktig roll i Östersjön både för gods- och persontransporter. För att göra färjetransporter ett mer konkurrenskraftigt alternativ, så är interoperabilitet mellan färjor och landtransport avgörande. Uppdaterad information är nödvändig för att transportkedjan ska fungera effektivt i sin helhet. Realtidsinformation gör det möjligt att optimera de intermodala trafikflödena.
Projektet Real Time Ferries binder ihop färjelinjerna med landtransporterna, vilket gör fartygsresorna till en integrerad del av transportkedjan. Real Time Ferries ger passagerare ombord på fartyg och i land realtidsinformation kring nästa del av resan.

Det kan hjälpa till både vid reseplanering och under resan genom att ge information om:
• bekräftade tider
• förseningar
• störningar
• avbokningar
• prognoser för restider

Det finns 13 olika användningsfall som omfattas av projektet:

 1. Flexibel incheckning och ombordkörningstid för lastbilar: En ny mobilapp för lastbilschaufförer: (Stena Line), ATuin, Liepajas hamn, Lettlands kustbevakning
 2. Just-in-time hämtning av trailers i hamnområdet: Ny flerspråkig app för lastbilsförare: (Stena Line), Port of Trelleborg
 3. Optimering av processer hos stora speditionsföretag relaterade till färjetransporter: Anslutning / integrering i DB Schenker dispositionsprogram och / eller ny app: (Stena Line), DB Schenker
 4. Realtidsbaserad PortCDM för optimerad färjehantering: Anslutning / integrering i befintlig PortCDM: (Stena Line), RISE, SMA
 5. Uppdaterad restidsprognos för fot- och bilpassagerare via reseplanerare och biljettprogram från "tredjepartsleverantörer", Google, GoEuro, TomTom etc .: (Saarte Liinid) ERA
 6. Automatiserad tvåvägskommunikation med matningsbussar för kryssningsfartyg: (Viking Line)
 7. Tillgänglig och korrekt ankomsttidrekommendation med bil till färjans avgång: Anslutning / integrering av infromationsskyltar längs vägar och till t.ex. Waze / Google Traffic apps: (Saarte Liinid) ERA
 8. Uppdaterad statusinformation för långdistansbussförare och -passagerare: Anslutning / integrering i befintliga busstrafikinformationssystem och multimodala reseplanerare: IC BUS ?? !! / Smyltiner Perkela
 9. Fullautomatiserad intern bearbetning av push-meddelanden till biljettköpare via färjebokningsprogrammet och -apparna: Anslutning och uppgradering av befintliga online bokningssystem & appar för färjor: (Viking Line och Stena Line linjer)
 10. Intermodal gränsöverskridande transferinformation för pendlare till fots och affärsresenärer: Anslutning / integrering i befintliga reseplanerare, informationsskärmar vid bytespunkter och ombord på färjor: (ForSea Ferries), Skanetrafiken, DSB / (Viking Line) HSL, ERA
 11. Information om kollektivtrafikanslutningar och vägtrafiksituationen redan ombord på färjorna: Anslutning / integrering i befintliga skärmar ombord på fartyg / nya Skärmar: (Stena Line, Viking Line)
 12. Tillgång till färjornas realtidsinformation i små hamnar: (Saarte Liind)
 13. Tillgång till parkeringsmöjligheter för väntande lastbilar och bilar på utsedda parkeringsplatser utanför hamnanläggningar / centrum i förhållande till färjans realtidsinformation om ankomst och avgång: Nida – Klaipeda

Fakta om Real Time Ferries


• Samordnande partner: University of Rostock
• Officiella partners: 22 från 8 länder
• Associerade partners: 23
• Varaktighet: 3 år (maj 2017-september 2020)
• Budget: ~ 5 miljoner euro (~ 4 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden)

För mer information: www.realtimeferries.eu

eller kontakta

Ulf Siwe, Kommunikatör
Sjöfartsverket
Telefon: +46 (0) 702551482
ulf.siwe@sjofartsverket.se

 

Dela artikeln