Start > Om oss > Forskning och innovation

Sjöfartsverket och Chalmers invigde hösten 2012 ett gemensamt simulatorcenter, en toppmodern anläggning som utgör ett teknikcentrum som bidrar till morgondagens lösningar inom sjöfart och maritim verksamhet.

Simulatorcentrum är ett unikt nationellt kompetenscentrum för forskning, utveckling, innovation och utbildning. Centret består av tio simulatorer där Sjöfartsverkets lotsar och båtmän tillsammans med sjöräddningspersonal, andra myndigheter och företag, forskare och studenter ska kunna testa, träna och utbildas.

I den nya anläggningen kan fartygsbryggorna användas var för sig eller i samspel med varandra för att t.ex. studera interaktion mellan människa-maskin, kommunikation, avancerad manövrering och navigering.

Centret ger värdefulla bidrag till att utveckla sjösäkerheten, testning och optimera nya elektroniska lösningar ombord samt till en rad operationella effektiviseringar genom att i testbänken lotsa sjöfarten in i den digitala eran.

Kontakt

UserPhoto

Fredrik Karlsson
Tel: +46104784632
fredrik.karlsson@sjofartsverket.se

Dela artikeln