Start > Om oss > Vårt hållbarhets- och ...

Om sjöfartens möjligheter att bidra till de klimatpolitiska målen

Under lång tid har det funnits en föreställning om att svenska folket önskar få sina varor så snabbt och billigt som möjligt, något som i sin tur gynnat mindre hållbara transportslag som lastbilar och flyg. En föreställning som inte stämmer, enligt en ny Sifo-undersökning.

Sjöfartsverket har tagit fram en sammanställning av rapporter som handlar om sjöfartens möjligheter att bidra till de klimatpolitiska målen. Vi har också besökt ett antal företag som gått över till sjötransport och lyssnat på hur de tänker.

Dessutom visar en ny undersökning av Kantar Sifo att en stor majoritet konsumenter i Sverige önskar hållbarare transporter. Undersökningen visar samtidigt att det också råder en bred kunskap bland svenskarna om att sjöfarten är mer hållbar än transporter via flyg och lastbil.

Ett cirkeldiagram som säger att två av tre kan vänta längre på sin vara.

Några saker som undersökningen visade:

  • 68 % uppger att de är beredda att välja en längre transporttid för en vara de beställt om transportsättet är mer klimatsmart än snabbast möjliga transportsätt
  • 43 % uppger att de tar större hänsyn idag till hur en vara transporteras än för fem år sedan
  • 33 % tar hänsyn till hur varorna transporteras från råvara till tillverkning hela vägen till konsumenten/butik. 5 % tar mycket stor hänsyn

Läs sammanställningen där även undersökningen från Kantar Sifo finns

Möt några företag som valt vattenvägen

Foto på Biltemas lagerBiltema Logistics använde tidigare bara lastbilstransporter för att nå varuhusen men det håller nu på att förändras till en kombination av containerfartyg, godståg och lastbilar.

Foto på fartyget från Wallenius SolWallenius Sol vill ta över mer av basindustrins landtransporter genom att erbjuda en effektiv och klimatsmart linjetrafik från Bottenviken och längs Östersjökusten.

Foto på lastning till båt.Lindbäcks Bygg har valt att satsa på sjötransport genom att transportera husmoduler på fartyg.

Läs mer och se filmer om företag som valt sjöfarten.