Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckningGrundförfattning Beskrivning
1992:10
Upphävd genom 2004:25 men gäller fortfarande genom övergångsbestämmelser för vissa fartyg.

Handikappanpassning av passagerarfartyg

2004:25

Anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder

2014:22 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling
2018:11 - Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling

Sidan uppdaterad: 2018-10-12