Start > Om oss > Lagrummet > Systematisk förteckning

 

Grundförfattning Beskrivning
1979:16 Resolutioner avseende flytande sjömärken
1980:43 Resolutioner avseende flytande sjömärken i farvattnen mellan Åhus och Gävle 
1982:2 Resolutioner avseende flytande sjömärken i farvattnen mellan Gävle och finska gränsen
2007:19

Sjövägmärken

Ändringsföreskrifter:
2008:55 - 9, 10, 13 och 14 §§

Föreskriften upphör den 1 aoril 2019 och ersätts av TSFS 2019:12

2017:25

Bekantgörande av författning som upphäver en SJÖFS

 2019:1

Bekantgörande av författning som upphäver en SJÖFS

Sidan uppdaterad: 2019-03-14