Start > Om oss
Ellinor Gröndahl jobbar som farledstekniker.

Sjöfartsverket har sin centrala styrning i Norrköping. Här arbetar 318 personer. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna.

Affärsverksamheten är indelad i sex olika affärsområden. Längs med kusten finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och Vänern/kanalen. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen.

Totalt arbetar cirka 1200 personer i Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket leds av generaldirektör Katarina Norén. I ledningsgruppen för Sjöfartsverket ingår avdelningscheferna för styrning och planering, affärer, kommunikation, rederi, juridik, HR, IT, inköp, Infrastruktur samt sjö- och flygräddning.

Dela artikeln