Start > Om oss > Organisation

Ordförande 
F.d. generaldirektör Olle Sundin

Ledamöter
Utvecklingsledare Erika Rosander
Marinchef Ewa Skoog Haslum
F.d. generaldirektör Yvonne Gustavsson
Verkställande direktör Björn Alvengrip
Divisionschef Tove Friberg
Generaldirektör SjöV Katarina Norén

Personalföreträdare

Ledamöter
SACO Patrik Wikand
ST Tapani Hoffrén
SEKO Bengt-Erik Johansson

Ersättare
SACO Benjamin Hell
ST Carl Cremonese
SEKO Pierre Sundberg

Dela artikeln