Start > Om oss > Rapporter & remissvar
Slutrapport om erosionsproblem, utvecklingstendenser och åtgärdsförslag.
Senast ändrad: 2015-12-31 Storlek: 4 Mb  
Sjöfartsverkets redovisning av uppdraget, enligt regeringsbeslut den 25 juni 2015, att utarbeta en finansiell modell - N2015/5048/SUBT och N2015/06886/SUBT
Senast ändrad: 2015-12-22 Storlek: 2 Mb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-12-21 Storlek: 45 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar avseende delbetänkande
Senast ändrad: 2015-10-27 Storlek: 46 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar avseende betänkande
Senast ändrad: 2015-10-27 Storlek: 42 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar avseende promemorian
Senast ändrad: 2015-10-09 Storlek: 91 Kb  
Rapport från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-10-01 Storlek: 10 Mb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2015-09-25 Storlek: 100 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar
Senast ändrad: 2015-09-23 Storlek: 91 Kb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-09-04 Storlek: 76 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket. Sjöfartsverket har tagit del av Utrikesdepartementets betänkande ”Gränser i havet” (SOU 2015:10) som innehåller förslag till ny lagstiftning för de svenska havsgränserna.
Senast ändrad: 2015-08-24 Storlek: 332 Kb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-08-24 Storlek: 47 Kb  
Sjöfartsverkets remissyttrande
Senast ändrad: 2015-08-12 Storlek: 49 Kb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-08-07 Storlek: 47 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar
Senast ändrad: 2015-07-13 Storlek: 40 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-06-18 Storlek: 88 Kb  
Sjöfartsverkets yttrande
Senast ändrad: 2015-06-10 Storlek: 84 Kb  
Remissvar från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-06-09 Storlek: 88 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar
Senast ändrad: 2015-05-05 Storlek: 126 Kb  
Remissyttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-04-28 Storlek: 140 Kb  
Yttrande från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-04-23 Storlek: 57 Kb  
Rapport från Sjöfartsverket
Senast ändrad: 2015-03-03 Storlek: 472 Kb  
Sjöfartsverkets redovisning
Senast ändrad: 2015-02-13 Storlek: 245 Kb  
Sjöfartsverkets rapportering
Senast ändrad: 2015-01-15 Storlek: 128 Kb  
Sjöfartsverkets remissvar på delbetänkandet
Senast ändrad: 2015-01-07 Storlek: 49 Kb  

Dela artikeln