Start > Om oss

Här beskriver vi hur tillgänglig www.sjofartsverket.se är och hur vi planerar att åtgärda brister. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder. Vår ambition är att åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa relevanta delar av standarden EN301549, vilket är nästan samma sak som branschstandarden WCAG 2.1 nivå AA.

Tillgänglighet på vår webbplats

Vi håller just nu på att bygga en ny webbplats som ska vara förenlig med tillgänglighetsdirektivet. Den nya webbplatsen planeras att publiceras i mars 2021.

För närvarande uppfyller webbplatsen inte kraven.

Vi medvetna om följande brister:

  • Kontraster
  • Klarspråk
  • Navigering
  • Rubriknivåer
  • Sidtitlar
  • Ej tillgänglighetsanpassade PDF-dokument
  • Textning och syntolkning på videoklipp

Kontakta oss om du upplever hinder

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Det är Sjöfartsverket som tillhandahåller tjänsten, och du kan kontakta oss på:

E-post: sjofartsverket@sjofartsverket.se
Telefon: 0771-63 00 00

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Webbplatsen för Myndigheten för digital förvaltning

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av sjofartsverket.se. Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 18 december 2020.

Dela artikeln