Start > Om oss > Vad gör Sjöfartsverket?
Sjöfartsverkets lots på väg ombord

Sorteras under
Infrastrukturdepartementet

Ansvarigt stadsråd
Tomas Eneroth (S)

Grundades
1 juli 1969

Föregångare
Kungliga Sjöfartsstyrelsen 1956-1969

Generaldirektör
Katarina Norén

Antal anställda
Cirka 1200

Uppdrag och finansiering
På uppdrag av Sveriges regering ansvarar Sjöfartsverket för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet till sjöss. Merparten av intäkterna kommer från avgifter på handelssjöfarten avseende farleder och lotsning. Vårt ansvar för sjövägarna löper fram till hamnområdena, där kommunen eller hamnbolaget tar över stafettpinnen.

Produkter & tjänster
Lotsning, farledshållning, isbrytning, sjötrafikinformation, sjögeografisk verksamhet, sjömansservice samt sjö- och flygräddning.

Organisation
Sjöfartsverket leds av generaldirektör Katarina Norén. I ledningsgruppen för Sjöfartsverket ingår avdelningscheferna för styrning och planering, sjö- och flygräddning, affärer, kommunikation, rederi, HR, IT, inköp, infrastruktur samt juridik.

Kontor
Sjöfartsverket har sin centrala styrning i Norrköping. Den regionala organisationen är koncentrerad till den svenska kusten och de stora insjöarna. Längs med kusten finns nio lotsområden: Luleå, Gävle, Stockholm, Södertälje, Kalmar, Malmö, Göteborg, Marstrand och Vänern/kanalen. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen.

Expertområde
Vi är regeringens och riksdagens experter på sjöfartsrelaterade frågor. Det innebär att vi behandlar remisser, gör utredningar och omvärldsanalyser samt deltar i olika nationella och internationella organ och samarbeten.

Dela artikeln