Start > Om oss

Sjöfartsverket har ett visslarsystem. Det är en extern, oberoende funktion som gör det möjligt att anonymt rapportera grova oegentligheter och korruption. Därmed kan Sjöfartsverket i ett tidigt skede upptäcka risker och sätta in rätt åtgärder.

Visslarsystemet ska säkerställa att vi har en verksamhet utan grova oegentligheter och korruption. Både medarbetare och allmänhet kan använda visslarsystemet. Genom Visslarsystemet är anmälaren alltid anonym gentemot Sjöfartsverket.

Alla inkomna anmälningar kommer att granskas av myndigheten. Om en anmälan inte har någon betydelse för Sjöfartsverkets verksamhet kommer den inte att utredas.

Det är fördelaktigt om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter i Visslarsystemet, då kan kompletterande frågor ställas. Sjöfartsverket kommer aldrig att få ta del av din identitet eller dina kontaktuppgifter.

Visslarsystemet är ett komplement till de ordinarie rapporteringskanalerna och ska endast användas i de fall man av något skäl önskar att vara anonym mot Sjöfartsverket.

Visslarsystemet hittar du här: https://grey.whistleblower.se

Du kan även ringa på telefonnummer +46 (0) 70 792 04 22 vardagar mellan kl. 8.00-17:00 för att lämna en anmälan.

Dela artikeln