Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

På måndagen inleddes arbetet med schaktning av mark vid gång- och cykelvägen mellan Hebbevillan och trappan upp mot Västra Kanalgatan vid Kanalholmens udde. Det medför att gång- och cykelvägen måste stängas av tillsvidare för allmänheten.

Rödmarkerad gång- och cykelväg stängs av och hänvisning sker till alternativ färdväg som är lilamarkerad på kartan nedan.

Tack för visad hänsyn.

  

 

 

Dela artikeln