Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

 

1. Det pågår arbeten under Mälarbron med att uppgradera belysningen för lotsning av fartyg.

2. Ny fiberledning installeras mellan slussen och Mälarbron

3. Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp, se bild,  och arbete pågår för att öppna ytterligare områden.

4. Viss slyröjning och annat underhåll pågår utmed arbetsområdena

5. Hur kommer jag till fots eller cykel från norr till söder och vice versa längs kanalen? Svar: Följ röd markering på kartan

Var vänlig att respektera avspärrade områden!

Dela artikeln