Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

 

 
1. Under juli månad kommer endast rondering av arbetsområden utföras. Det innebär att kontroll görs av att staket sitter som de ska med mera.

2. Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp (se bild här bredvid) och arbete pågår för att se över möjligheter att öppna ytterligare områden.

3. Hur kommer jag till fots eller cykel från norr till söder vise versa längs kanalen?
Svar: Följ röd markering.

Var vänlig att respektera avspärrade områden!

Trevlig sommar!

Dela artikeln