Start > Farledsprojekt > Mälarprojektet > Nyheter

   

1. Under augusti  återupptas arbeten med att uppgradera belysningen längs med hela kanalen.

2. Arbete med installation av skyddsräcken till ledverken till Mälarbron kommer att påbörjas.

3. Vid kanalsidorna har vissa gång- och cykelbanor öppnats upp (se bild här bredvid) och arbete pågår för att se över möjligheter att öppna ytterligare områden.

Hur kommer jag till fots eller cykel från norr till söder vice versa längs kanalen?
Svar: Följ röd markering

Dela artikeln