Start > Farledsprojekt > Skandiaporten

Intresset är stort för vad som händer i projekt Skandiaporten. Därför tänker vi undan för undan publicera valda delar från kommande nyhetsbrev som är under produktion. På så sätt får du snabbare information via fliken Nyheter.

Nyhetsbrevet får du antingen som prenumerant till din personliga mejladress eller också kan du hitta det under fliken Nyhetsbrev. Vill du prenumerera går det bra att skicka ett mejl till skandiaporten@sjofartsverket.se. Prenumerationen är gratis. För att vi ska kunna distribuera nyhetsbrevet krävs det att vi har ett register med e-postadresser. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.sjofartsverket.se/gdpr

2020-12-22
Projekt Skandiaporten har nått halvvägs. För nu har handlingar lämnats in för prövning av Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Dessa överlämnades på plats av en delegation den 22 december.
Här kan du läsa mer

Ansökningshandlingen omfattar cirka 1 000 sidor och i den har Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB bedömt de miljökonsekvenser som kan uppstå och dels vilka försiktighets- och skyddsåtgärder som behövs vid planerade arbeten.
Här kan du läsa mer

Bankpålningen i Skandiahamnens berg- och lergrund blir drygt 1 miljard kronor billigare jämfört med vad som kalkylerades. Lerans hållfasthet kan nyttjas bättre än tidigare.
Här kan du läsa mer

2020-09-10
Under torsdagen beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att bevilja upp till drygt en miljard kronor i projekt Skandiaporten – en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn.
Här kan du läsa mer

2020-06-05
En geoteknisk undersökning har genomförts i Projekt Skandiaporten, Göteborg. Den ingår i kommande miljökonsekvensbeskrivning och bidrar till en mer precis kostnadsbild av muddring och sprängning.
Här kan du läsa mer

2020-04-17
Avgränsningssamråden för projekt Skandiaporten i Göteborg har slutförts. Synpunkterna vägs in i det fortsatta arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, som ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen.
Här kan du läsa mer

2019-10-16
Hur kör man ett av världens största containerfartyg när det blåser 15 meter per sekund sidvind på väg in till Göteborgs hamn? Det vet Göteborgslotsar som var med vid simuleringen av den nya farleden med framtidens modellfartyg som väntas trafikera hamnen.
Här kan du läsa mer

2019-10-16
För att möta upp mot framtida behov kommer kajen vid Skandiahamnen att förstärkas och byggas om.
Här kan du läsa mer

2020-02-04
Direktsjöfart över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn är av stor betydelse för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett effektivt sätt. Utvecklingen visar att containerfartygen blir allt större. Därför finns behov av farledsfördjupning in till Göteborgs hamn. Med anledning av det kommer samråd att hållas.
Här kan du läsa mer

2020-02-26
Sveriges regering har skickat in ansökan till EU om stöd till 15 stora infrastrukturprojekt. Ett av dem är Skandiaporten i Göteborg.
Här kan du läsa mer

 

Dela artikeln