Start > Farledsprojekt > Skandiaporten > Nyheter


Containerfartyget som provkörs är 430 meter långt, 65 meter brett och fullastat. Den totala ytan motsvarar ett vindfång på drygt 20 000 kvadratmeter.

Hur kör man ett av världens största containerfartyg när det blåser 15 meter per sekund sidvind på väg in till Göteborgs hamn? Det vet Göteborgslotsar som var med vid simuleringen av den nya farleden med framtidens modellfartyg som väntas trafikera hamnen.

Utgångsläget var tre alternativa sträckningar i Torshamnsleden in till Göteborg som förberetts av Göteborgs lotsområde och Infrastrukturavdelningen vid Sjöfartsverket i Norrköping.

Under fyra långa arbetsdagar i Sjöfartsverkets simulator på Lindholmen i Göteborg gjordes 60 körningar med ett tänkbart framtida modellfartyg som mätte 430 x 65 meter och 17,5 meters djupgående, utifrån olika vindriktning och vindstyrka. Dessa resultat låg sedan till grund för en kontrollkörning av nytt lotslag, så sammanlagt gjordes cirka 120 körningar.

– Farleden har konstruerats om för att passa de nya större fartygen och simuleringen visar om vi tänkt rätt i ”praktiken”. Körningarna visar också om vi tänkt rätt när det gäller behov av muddring så vi inte muddrar i onödan, och om farledsutmärkningen behöver justeras, förklarar Bertil Skoog, uppdragsledare för simuleringen hos Sjöfartsverket.

Unik körning varje gång

Varje körning gjordes med nya förutsättningar bedömdes individuellt utifrån gjorda erfarenheter och åtgärder, varefter lotsarna resonerade med varandra om körningen och tillsammans med Bertil Skoog.

– Farleden ska fungera oavsett om det blåser från sydväst eller nordväst och oavsett vindstyrka, fortsätter Bertil.

På plats fanns också två av varandra oberoende observatörer, Peter Ottosson samt Ulf Svedberg. Vidare förekom studiebesök från både Göteborgs Hamn AB, Trafikverket och Transportstyrelsen.

– Vi kom fram till att åtgärder behöver vidtas vid Måvholmsbådan för att få en mjukare gir med cirka 20 procent större girradie än i dag. I dagsläget måste fartygen göra för snäv gir. Med vårt förslag blir det också bättre säkerhetsmarginaler generellt sett, förklarar Henrik Sjöberg lots inom Göteborgs lotsområde sedan 22 år.

Långt tidsperspektiv

– Muddringen är akut och det gäller verkligen att sia om framtidens fartygsstorlek i ett mycket långt tidsperspektiv, fortsätter Henrik Sjöberg. När det gäller farledsutmärkningar kommer några kantfyrar att flyttas ut där farleden breddas. – Vi har i stort sett samma utmärkning som i början av 2000-talet och det är världsklass på den. Det får vi ofta höra från befälhavare på gästande fartyg, summerar Henrik Sjöberg.De har lång erfarenhet av sjöfart och lotsning. Från vänster Andreas Edvall, Stefan Nilsson och Mats Malmberg, lotsar i Göteborg, Bertil Skoog, farledsexpert, Henrik Sjöberg och Magnus Lindgren, lotsar i Göteborg.


 
Stefan Nilsson och Magnus Lindgren utvärderar en av många körningar som gjorts i Sjöfartsverkets simulator.

 

Dela artikeln