Start > Sjöfart > Isbrytning > Våra isbrytare > Isbrytaren/Forskningsf...

SWERUS-C3 är en internationell forskningsexpedition som isbrytaren Oden deltagit i. Ett 80-tal forskare, i ett svensk-rysk-amerikanskt samarbete, studerade klimatförändringar och hur Arktis bildades.

I början av juli 2014 lämnade Oden Tromsö i Norge och begav sig av mot den ryska ishavskusten. Via Alaska och tillbaka igen över Nordpolen studerade ett 80-tal forskare kopplingarna mellan klimatet, permafrost och havsis samt frigörelse av växthusgaser som metan och koldioxid. Med hjälp av modern sjömätningsutrustning ombord på Oden kartlades delar av havsbottnen som tidigare varit okända.

Forskarna konstaterade att isen kring Nordpolen var tjockare och större under tidigare istider än man tidigare trott. Nu är målet att försöka få fram hur fort dessa enorma isar har försvunnit efter istiden. Troligen försvann de inte sakta och gradvis i takt med ökande temperaturer utan plötsligt och stegvis.

Under expeditionen lyckades forskarna dessutom dokumentera stora mängder av växthusgasen metan som frigörs från tinande havsbottnar i Arktis. Upptäckten kan komma att få stor betydelse för klimatforskningen och fortsatta studier ska bidra till att bättre förstå varifrån i havsbotten dessa naturliga klimatutsläpp kommer.

Under sina tre månader till sjöss i Arktis mötte Oden ovanligt lite is och mycket öppet vatten. Det gjorde att Oden kunde gå tre gånger så fort som planerat och nådde nästan ända fram till Nordpolen. Forskarna hade därför möjlighet att göra många och bra mätningar på helt nya ställen.

Läs veckobreven här 
 2014-09-29
 2014-09-22
 2014-09-15
 2014-09-08
2014-09-01
2014-08-25
 2014-08-17
 2014-08-07
 2014-07-30
 2014-07-21
 2014-07-14

Dela artikeln