Start > Sjöfart
Lots på väg ombord

Sjöfartsverket tillhandahåller lotsning och biträde av lots till fartyg inom svenskt sjöterritorium. Sjöfartsverket har cirka 210 lotsar anställda och i genomsnitt utförs cirka 33 000 lotsningar per år.

Genom lotsens kunskap om farleden och erfarenhet av att manövrera många olika typer av fartyg, bidrar hon eller han till att sjö- och miljösäkerheten samt tillgängligheten kan upprätthållas då fartyg trafikerar svenskt inre vatten.

Beställ lots via MSW Reportal

En lotsbeställning ska göras elektroniskt via MSW Reportal senast fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningens början och 24 timmar före önskad tidpunkt för öppensjölotsning.

>MSW Reportal