Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden

Sjöfartsverket genom lotsområde Malmö erbjuder lotsning genom Öresund, öppensjölotsning till och från alla hamnar i Östersjön, Kattegat och Skagerrak samt lotsning till samtliga hamnar i Lotsområde Malmö.

Sjöområde
Från gränsen mot Lotsområde Kalmar till gränsen mot Lotsområde Göteborg

Landområde
Delar av Skåne län och Hallandslän vid södra gränsen av Kungsbacka kommun.

Mer information om:

Öresundslotsning

Öppensjölotsning

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.

Kontakt

UserPhoto

Anders Alestam
Tel: +46104784783
anders.alestam@sjofartsverket.se

Dela artikeln