Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Malmö
Bild på lotsbåt

Beställning ska i första hand göras via Sjöfartsverkets e-tjänster 

Lotsleders längd och bordningsplatser inom lotsområde Malmö

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00

Beställning görs via Lotsbeställningen Malmö
Telefon: 0771-63 06 80
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se

Se även:  Kontakter lotsområde Malmö 

Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön
Beställning sker via Lotsbeställningen Sydkusten/Malmö.
E-post: southcoastpilot@sjofartsverket.se