Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden

Dessa lokala sidor har direktadress: www.sjofartsverket.se/gavle

Lotsområdet sträcker sig från Fågelsundet (Norduppland) i söder till Ulvöarnas (Höga kusten) södra spets i norr och omfattar inlandsfarvatten som till exempel Siljan, Dalälven, Runn, Ångermanälven och Storsjön.  I land omfattar området nordligaste delen av Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad och delar av Ångermanland.

Vattenområde
Från latitud N 62° 58' till N 60° 36'.

Meddelanden på dessa sidor är ett urval av information och beslut av allmänt intresse. För komplett nautisk information hänvisas till sjökort, Ufs (Underrättelser för sjöfarande), navigationsvarningar samt länsstyrelsernas föreskrifter och beslut.  

 

 

Interna Länkar

Dela artikeln