Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Gävle

 Beställning ska i första hand göras via Sjöfartsverkets e-tjänster.  

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00.

 

Beställning av lotsning inom lotsområdet kan göras via 

Lotsbeställningen Gävle
Telefon: 0771-63 06 10

E-post: northcoastpilot@sjofartsverket.se

VHF kanal 13 "Lotsarna Bottenhavet"/"Northcoast Pilot"

Interna Länkar

Dela artikeln