Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Gävle
Is sjöfart

Sjöfartsverket genom lotsområde Gävle erbjuder lotsning till och från samtliga hamnar i lotsområde Gävle. 

Sedan den 1 januari 2009 är det Transportstyrelsen som föreskriver om lotsplikt och lotsdispens på svenskt vatten, läs mer på Transportstyrelsens webbplats

Lotsplikt gäller på inre vatten inom lotsstationernas område

[Maxgränser för lotsning, se 'Riktvärden & Restriktioner']