Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
Sjöfartsverkets lots ska borda ett fartyg

Samtliga fartyg som anlitar Sjöfartsverkets lotsservice anmodas att rigga lotslejdare strikt enligt SOLAS och International Maritime Pilots' Associations bestämmelser.

Det innebär bl.a. att när fribordet överstiger 9 meter så ska s.k. "kombinationslejdare" riggas.

 Stor bild på bordningsarrangemang

Fartyg ska under bordningsoperationen hålla en fart av cirka 8 knop samt anordna god lä.

Lotslejdaren riggas så att nedre delen är 2 meter ovan vattenytan. Vintertid då issituationen gör att mindre lotsbåtar måste användas kan lämplig höjd vara 1,5 meter.

Fartyg bordas vid följande positioner

(Obs! För navigering hänvisas till sjökort!)  

Större bild

Lotsstation Bordningsplats Position
Göteborg
Bordn. nr 1

Syd om Trubaduren fyr.
För fartyg ankommande från syd eller från ankarplatserna.

N 57 34,5 
E 11 38,8
Göteborg
Bordn. nr 2
Väst Syd Väst om Vinga.
För fartyg ankommande från väst eller nord.
N 57 37,0
E 11 31,9
Göteborg
Bordn. nr 3
Väst om Vinga västra angöringsboj.
För fartyg med särskild överenskommelse.
N 57 38,8 
E 11 32,5
Göteborg
VLCC
Väst  om Vinga

N 57 38,5
E 11 29,9
Göteborg
Skandiahamnen
Syd om kajplats 520.
För fartyg som bordar kanallots.
N 57 41,18
E 11 52,12
Göteborg
Rivöfjord
Mitt på Rivöfjord.
För fartyg som är lotspliktiga öster om Skandiahamnen eller befälhavare med lotsdispens.
N 57 40,2
E 11 47,6

Bordningsposition kan ändras efter instruktion från lotsarna Göteborg.

OBS! Anpassa farten så att bordningplatsen ej passeras före bordning, om inte annat överenskommes med lotsen.  

Före avgång: Kontakta Lotsarna Göteborg en timme före avgång för besked om bordningsarrangemang.

Källa: Svenska sjökort och "IMPA recommendations"

Dela artikeln