Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Rutter Göteborg

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av Göteborgs lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.

Generellt sett bör färdväg söder om Trubaduren väljas i första hand om djupgåendet är > 10 meter både på väg in och ut. Ofta sammanfaller det med att välja norra leden men inte nödvändigtvis.

OBS!  Vänsterklicka på den länk i tabellen nedan som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. En dialogruta öppnas, tryck på "Open" och Excelfilen öppnas.

Rutt nr Fr. Bord.
punkt nr
via S.Ch N.Ch Till Anm. Uppdaterad
1 # 1 O.Trub   In via N.Ch Frihamnen   Uppdaterad
20100310
2 # 1 O.Trub In via S.Ch   Frihamnen   Uppdaterad
20100310
3 # 2 N.Trub   In via N.Ch Frihamnen   Uppdaterad
20100310
4 # 2 N.Trub In via S.Ch   Frihamnen   Uppdaterad
20100310
5 # 2 S.Trub   In via N.Ch Frihamnen   Uppdaterad
20100310
6 # 2 S.Trub In via S.Ch   Frihamnen   Uppdaterad
20100310
7 # 2 S.Trub   In via N.Ch Frihamnen 1 NM girradie Uppdaterad
20100310
8 # 2 S.Trub In via S.Ch   Älvsborg >10 m. dj.g. Uppdaterad
20100310
9 # 3 N.Vinga In via S.Ch   Frihamnen   Uppdaterad
20100310
10 VLCC S.Trub   In via N.Ch Torshamnen Stort dj.g. Uppdaterad
20100310

 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Dela artikeln