Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Rutter Göteborg

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av Göteborgs lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.
 
Generellt sett bör färdväg söder om Trubaduren vara förstahandsval om djupgåendet är > 10 meter både på väg in och ut. Ofta sammanfaller det med att välja norra leden men inte nödvändigtvis.

OBS! Vänsterklicka på den länk i tabellen nedan som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas.

Rutt nr Från via S.Ch N.Ch Till Bord.
punkt nr
Anm. Uppdaterad
31 Frihamnen O.Trub   Ut via N.Ch # 1   Uppdaterad
20161012
32 Frihamnen O.Trub Ut via S.Ch   # 1   Uppdaterad
20161012
33 Frihamnen N.Trub   Ut via N.Ch # 2   Uppdaterad
20161012
34 Frihamnen N.Trub Ut via S.Ch   # 2   Uppdaterad
20161012
35 Frihamnen S.Trub   Ut via N.Ch # 2   Uppdaterad
20161012
36 Frihamnen S.Trub Ut via S.Ch   # 2   Uppdaterad
20161012
37 Frihamnen S.Trub   Ut via N.Ch # 2 1 NM girradie Uppdaterad
20161012
38 Älvsborg S.Trub Ut via S.Ch   # 2 >10 m. dj.g. Uppdaterad
20161012
39 Frihamnen N.Vinga Ut via S.Ch   # 3   Uppdaterad
20161012
40 Torshamnen S.Trub   Ut via N.Ch VLCC VLCC Uppdaterad
20161012

 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Dela artikeln