Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Rutter Göteborg

(RT3 = Transas filformat)

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av Göteborgs lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.

Generellt sett bör färdväg söder om Trubaduren vara förstahandsval om djupgåendet är > 10 meter både på väg in och ut. Ofta sammanfaller det med att välja norra leden men inte nödvändigtvis. 

 

OBS!  Högerklicka på den länk i tabellen nedan som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. En dialogruta öppnas, tryck på "Spara som" och välj lämplig målkatalog att spara filen i.

Rutt nr Från via S.Ch N.Ch Till Bord.
punkt nr
Anm. Uppdaterad
31 Frihamnen O.Trub   Ut via N.Ch # 1   Uppdaterad
20100127
32 Frihamnen O.Trub Ut via S.Ch   # 1   Uppdaterad
20100127
33 Frihamnen N.Trub   Ut via N.Ch # 2   Uppdaterad
20100127
34 Frihamnen N.Trub Ut via S.Ch   # 2   Uppdaterad
20100127
35 Frihamnen S.Trub   Ut via N.Ch # 2   Uppdaterad
20100127
36 Frihamnen S.Trub Ut via S.Ch   # 2   Uppdaterad
20100127
39 Frihamnen N.Vinga Ut via S.Ch   # 3 1 NM girradie Uppdaterad
20100127

Alla rutter i TRANSAS filformat [zip-fil]

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Sidan uppdaterad: 2016-10-20