Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
Lotsoperatör i arbete


 Lots beställs i första hand via MSW

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00.
Lotsning till och från Göteborg

Beställning kan också göras via lotsbeställningen Göteborg
Telefon: 0771-63 06 70
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

VHF-anrop kanal 11 "Lotsarna Göteborg"

Se även:  Kontakter "Göteborgs lotsområde"  

Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Beställning sker via Lotsbeställningen Malmö.


Essen Express avgår Skandiahamnen 170505. Foto: Harald Roos

Dela artikeln