Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg
Lotsoperatör i arbete


Lotsning till och från Göteborg

Lotsningsservice: Kl. 00:00 - 24:00.

Preliminär lotsbeställning måste göras senast 24 timmar före bordning.
Definitiv lotsbeställning måste göras senast 5 timmar före bordning.

 Lots beställs i första hand via MSW

Beställning kan också göras via lotsbeställningen Göteborg
Telefon: 0771-63 06 70
E-post: gothenburgpilot@sjofartsverket.se

VHF-anrop kanal 11 "Lotsarna Göteborg"

Se även:  Kontakter "Göteborgs lotsområde"  

Beställningscentral för öppensjölotsning i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Beställning sker via Lotsbeställningen Malmö och måste inkomma senast 24 timmar före bordning.


Essen Express avgår Skandiahamnen 170505. Foto: Harald Roos

Dela artikeln