Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Göteborg > Riktvärden & restrikti...

Regler för hamnbogsering finns fr.o.m. den 1 juni 2016 angivna i Göteborgs hamns hamnföreskrifter. För att komma till regelverket, blicka på länken nedan.

 Länk till Göteborgs hamns bogserbåtsregler

 

Externa Länkar

Dela artikeln