Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Kalmar > Rutter > Sölvesborg

Rutter för Sölvesborg presenterade i Excelformat

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av Sölvesborgs lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.

OBS!  Vänsterklicka på den länk i tabellen nedan som som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. En dialogruta öppnas, tryck på "Open" och Excelfilen öppnas.

Namn Fr. Bord.
punkt nr
via Till Anm. Uppdaterad
TO Sölvesborg Spättgrund   Sölvesborgs Outer Harbour   20171003
TO Sölvesborg Inner Harbour     Sölvesborgs Inner Harbour   20171003

 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Dela artikeln