Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Kalmar > Rutter > Kalmarsund

Rutter/färdplaner för Kalmarsund

Nedanstående rutter är de färdvägar som förespråkas av Kalmarsunds lotsar. Observera att valet av färdväg är relaterat till fartygets djupgående eller annan egenskap, till exempel fartygsstorlek, vind, sikt m.m. som kan påverka valet av rutt.


OBS!  Högerklicka på den länk i tabellen nedan som som passar för ditt fartyg och den färdväg som önskas. En dialogruta öppnas, tryck på "Spara som" och välj lämplig målkatalog att spara filen i.

Fr. bordn. Punkt: Till:   Anm. Uppdaterad
Trädg.gr-Jett norra Trädgårdsgrund  Jettersön N    20160919
Trädg.gr-Jett södra Trädgårdsgrund Jettersön S   20160919
Utgrunden-Sillåsen Utgrunden Sillåsen   20160919
Jett norra-Trädg.gr Jettersön N Trädgårdsgrund   20160919
Jett södra-Trädg.gr Jettersön S Trädgårdsgrund   20160919
Sillåsen-Utgrunden Sillåsen Utgrunden   20160919


Alla rutter i filformat .rtz [zip-fil] 

Viktig information

De digitala färdplanerna ska inte användas som en ersättning för ordinarie sjökort och navigering, utan endast utgöra ett komplement till dessa. Vid användning av de digitala färdplanerna och övrig information på dessa sidor måste därför alltid exempelvis fartygstyp, väder och övrig trafik beaktas.

Tänk också på att positionsangivelser, ej korrekt ruttinmatning eller andra felkällor, inte på något sätt garanterar navigation i elektroniska sjökortssystem utan ska ses som ett komplement till radar och visuell navigering.

De digitala färdplanerna är framtagna med utgångspunkt i tillgänglig geografisk information. Sjöfartsverket tar inte ansvar för felaktigheter i färdplanerna eller informationen på dessa sidor.

Sidan uppdaterad: 2017-10-11