Start > Sjöfart > Lotsning > Våra lotsområden > Lotsområde Luleå > Riktvärden & restrikti...
Tre isbrytare till kaj i Luleå. Foto: Niklas Nordgren

Foto: Niklas Nordgren

 Riktvärden & restriktioner Karlsborg
Rekommendation TS Karlsborg
 Villkor vid fartygs ank/avg till Luleå Hamn
 Sandöleden
 Sandgrönnleden
 Bogserbåtskrav


Riktvärden för Karlsborg

 

Fabriks- Massakajen

 • Max  LOA = 140 m Bredd = 20 m Max djupg 7,3* m
 • Vintertid (när isrestriktioner föreligger max LOA 120m.
  *Inkl fartygets vertikala rörelser (heel, squat)
 • Max vind 8 m/s max ström 2.5 Kn

Sågverkskajen

 • Max* LOA = 60 m Bredd = 12 m Max djupg 5,4* m
  *Inkl fartygets vertikala rörelser (heel, squat)
 • Max vind 8 m/s max ström 2.5 KnBogserbåtsriktvärden för Karlsborg

 • För fartyg utan funktionell bogpropeller gäller en bogserbåt, vid såväl ankomst som avgång.
  Bogserbåt skall ha minst 15 ton Bollard pull.

Villkor vid fartygs ank/avg till Luleå Hamn

Fastställda 2019-09-09


SANDÖLEDEN (Bottenbredd 120 m. Ftg max lgd 240m, ftg max bredd 36m)

Dagerlotsning

Max. tillåtet djg vid medelvatten

Anmärkning
Fartyg < längd 200 m och  <bredd 30 m 10,70 m  
Fartyg > längd 200 m eller >bredd 30 m 10,70 m Två lotsar
Fartyg > längd 240 m eller >bredd 33 m 10,60 m Efter särskild prövning,
två lotsar
Nattlotsning
   
Fartyg, torrlast < längd 200 m och  <bredd 30 m 10,70 m  
Fartyg, tank < längd 200 m och  <bredd 30 m 10,70 m Endast fartyg
med dubbelbotten
 Svartösundet Max LPP 200 x 33 m  10,2 m  

 
SANDGRÖNNLEDEN

   
Dager- och nattlotsning 8,70 m  


 
Victoriahamnen ank/avg

   
Fartyg < längd 200 m och  <bredd 30 m   Manöverutrymme för bogserbåt
Fartyg > längd 200 m eller >bredd 30 m   Loa + 100 m fri kaj
Fartyg > längd 240 m eller >bredd 33 m   400 m fri kaj

 
Är ett fartyg med > längd 200 m eller >bredd 30 m förtöjt vid kolpiren,  förtöjes inget *ytterligare fartyg >längd 200 m eller >bredd 30m uppströms detta
( *kan även gälla mindre fartyg, detta avgörs från fall till fall av SjöV)

Södra Hamnen Kryssningskaj
(Sa Hamnplan)

Max Fartygsstorlek 180 x 30 m
Max Djupg 7.0 m
Max vind 10 m/s

   


 
Vindhastighet (samtliga hamndelar)

Max vind-hastighet vid ank/avg

 
Fartyg, utan last > längd 200 m eller >bredd 30 m 10 m/s  
Fartyg, lastade  > längd 200 m eller >bredd 30 m 15 m/s  
Fartyg, lastade  > längd 240 m eller >bredd 33 m <10 m/s  


 
Nattlotsning
Vid nattlotsning gäller följande riktvärden då lots tidigast respektive senast skall vara ombord:

Sandskär, malmhamn 45 min före solens upp- resp nedgång    
Viktoriahamnen 1 tim före solens upp- resp nedgång    
Uddebo 1 tim före solens upp- resp nedgång    
Svartön, fd malmkajen 1 tim före solens upp- resp nedgång    
Farstugrund 2 tim före solens upp- resp nedgång    
Larsgrund 1 tim före solens upp- resp nedgång    

Bogserbåtsbestämmelser Luleå Hamn

Med hänsyn till ordningen och säkerheten inom hamnområdet har bogserbåtsnormerna fastställts i samråd mellan Sjöfartsverket och Luleå Hamn att gälla från och med 2020-01-01. Aktuell dispenslista återfinns på SjöV Lotsområdets hemsida.

Se höger sida för länk till bogserbåtsnormerna.